Disclaimer

Algemeen

Fonduen.net verleent u hierbij toegang tot www.fonduen.net waarop teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd worden die door onszelf en derden zijn aangeleverd. Wij behouden ons hierbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.fonduen.net is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.fonduen.net aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de getoonde teksten, afbeeldingen en andere content kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke vorm dan ook als gevolg van onjuiste informatie op www.fonduen.net.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op https://www.fonduen.net. Wij oefenen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Eventuele klachten over gebruikersinhoud zullen wij serieus onderzoeken en waar nodig een vervolg geven. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fonduen.net en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fonduen.net of haar licentiegevers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gebruikte media van derde partijen

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.fonduen.net op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Bij de ontwikkeling van www.fonduen.net is gebruik gemaakt van rechtenvrije afbeeldingen, afkomstig van websites als Unsplash en Pixabay. Deze foto’s behoren niet tot het eigendom van Fonduen.net. Wij zijn enkel licentienemer.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.